Vi är experter på rör med många år i branschen.

Vi finns här för er om ni skulle ha stopp i rören, läckage eller bara vill göra en vanlig rutinkontroll.

Vår erfarenhet sträcker sig över 30 år i branschen och vi finns för bostadsrättsföreningar, fastighetsägare, villaägare och alla aktörer som kan tänkas vara intresserade av våra tjänster.

Vi har ett fokus på hållbarhetkvalitet, vilket gör att vi får nöjda kunder som vill återkomma till oss. Samt att sätta kunden i första rummet, alltid!

Så går relining till

01.

Information

Vi startar med att ge information till alla som deltar om hur processen går tillväga. Till exempel berättar vi om tider, hållpunkter och olika tillvägagångssätt.

02.

Rensning

Vi ser till att nedmontera rensluckor eller anslutningar. Samt rensar på ett mekaniskt sätt med ett roterande rensverktyg. Vi lägger självklart ut skyddspapp på de ytor som vi arbetar på. 

03.

Inspektion

Vi inspekterar avloppssystemet noggrant där samtliga delar undersöks. Varje slags avvikelse kommer att dokumenteras.

04.

Gjutning av nya rör

Sedan börjar vi med tillverkning av de nya rör.

05.

Kontroll/dokumentation

När de nya rör är tillverkade har ni mycket starka och självbärande rör. Vi har som tumregel att kontrollera de nya rören. Detta sker genom att vi sänder ner en kamera för en grundlig inspektion.

06.

Överlämning

Det sista steget är att överlämna dokumentation till uppdragsgivaren. Allt material kommer att finnas dokumenterat på film. Tillsammans med en kontrollplan som signeras till uppdragsgivaren.

Låt oss börja

Vi är helt enkelt bäst på relining!

Rulla till toppen