Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi på Concept relining är ett ledande företag inom relining av avlopp- och spillvattenrör. Vi strävar efter att renovera rören och ge dem en helt ny insida utan att behöva rivas ut. Genom vårt arbete hushållar vi med energi och minskar samtidigt mängden avfall som genereras.

Vårt uppdrag sträcker sig längre än bara att erbjuda effektiva lösningar för rörrenovering. Vi arbetar aktivt för att främja en bättre miljö genom att kontinuerligt utvärdera våra metoder och deras påverkan.

Vi är stolta över att meddela att vi har blivit miljödiplomerade enligt SUSA – Sustainable Standards!

Att vara miljödiplomerade innebär att vi har satt upp tydliga mål och en hållbar plan för att kontinuerligt förbättra vårt arbete och minska vår miljöpåverkan i alla aspekter av vår verksamhet. Vi tar detta åtagande på största allvar och kommer fortsätta söka efter innovativa lösningar för att minimera vår klimatpåverkan.

Vi vill också ta tillfället i akt att tacka #Ramboll för deras hjälp och expertise i denna process. Tillsammans strävar vi efter att skapa en grönare framtid och lämna ett positivt avtryck på miljön.

Välj Concept relining för pålitlig, hållbar relining av era avlopp- och spillvattenrör. Tillsammans kan vi göra verklig skillnad för vår planet.

Vi ska därför:

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer som strävar mot samma mål.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
  • Följa gällande regler och krav.

Oktober 2021

Antonio Vargas Lopez

VD

Standarder för en hållbar framtid

Vi har nu glädjen att meddela att vi är miljödiplomerade enligt 

SUSA – Sustainable Standards! 

Det innebär att vi har mål och en plan framåt för att hela tiden bli bättre och minska vår miljöpåverkan i våra uppdrag.

Låt oss börja

Ring oss eller klicka nedan för att boka din video besiktning idag!

Rulla till toppen