Miljöpolicy

Miljöpolicy

Concept relining är ett reliningföretag som renoverar avlopp- och spillvatten rör. Genom vårt arbete kan rören få en ny insida utan att de behöver rivas ut. Därigenom hushåller vi med vår energi samt minskar uppkomsten av avfall.

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda.
  • Påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer som strävar mot samma mål.
  • Se miljöförbättrande åtgärder som investeringar.
  • Förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör.
  • Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.
  • Följa gällande regler och krav.

Oktober 2021

Antonio Vargas Lopez

VD

Låt oss börja

Ring oss eller klicka nedan för att boka din video besiktning idag!

Rulla till toppen